Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 
Åsa

Är förälder i klass: 3

Uppdrag i styrelsen: Vice Ordförande

Brinner för: ett ökat föräldraengagemang.

För övrigt tycker jag att: att de svenska fjällen är bland det vackraste som finns.

Maila styrelsen
           
Jonas
Christopher
 
Åsa
 
Anders
 
Marie
 

Lotta

 

Frida