Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 
Lotta

Förälder i klass: 2 & 8

Uppdrag i styrelsen: Kassör

Brinner för: att våra barn ska få en så trygg, rolig, utvecklande & lärorik skoltid som är möjligt.

För övrigt tycker jag att: köra motorcykel & att dansa bugg är väldigt roligt!

Maila styrelsen
           
Jonas
Christopher
 
Åsa
 
Anders
 
Marie
 

Lotta

 

Frida