Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 

Mia

Är förälder i klass:
7 och 9.

Uppdrag: Valberedning

Brinner för: Mycket! I det här sammanhanget för en skola där var och en får blomstra och där dagarna är meningsfulla för alla barn

För övrigt tycker jag: Att det aldrig är för sent att ge upp (det kan man alltid göra senare…)

           
Svein
Linda
 
Frida
 
Kajsa
 
Jessika
 

Christopher

 

Martina

                   

Louise

 
Kristina
 
Mia