Wallbergsnytt nr 1 - 2022/2023

Hej,

Nu när det bara är några veckor kvar till skolstart tar jag tillfället i akt och skickar några rader med information och påminnelser.

Skolstart
Alla klasser börjar på morgonen måndagen den 15/8 (starttiden kan variera något mellan klasserna) och går första dagen som längst till kl. 1300. Särskild information om första skoldagen kommer att skickas från respektive mentorer eller arbetslag (t.ex. starttid). Från och med tisdag den 16/8 följer vi schemat om inget annat meddelas av klasslärare eller mentorer i respektive klasser.

Stängningsdag på fritids
Påminner om att fritidshemmet är stängt på fredagen den 12/8. Det är då studiedag för all personal på skolan.

Personalförändringar
Johan Bauml vår idrotts- och So lärare meddelade vid läsårets slut att han hade bestämt sig för att sluta på Wallbergsskolan för att tillträda en tjänst på en annan skola i kommunen. Alltid tråkigt att mista en uppskattad lärare. Samtidigt är vi tacksamma för det stora engagemang som Johan visat under sina många år på skolan. Vi önskar Johan all lycka i sin nya tjänst och tackar för de år som varit.

Wallbergsskolan har anställt Philip Wernersson. Han kommer att överta de uppgifter som Johan lämnar och går således in som mentor, idrott- och So lärare på högstadiet och till del på mellanstadiet. Vi hälsar Philip varmt välkommen till skolan.

Organisation av mentorskap
Mentorsindelningen blir, kopplat till att Johan slutar, något förändrad på högstadiet (se nedan). I stort är dock organisationen av mentorer den samma som rektor informerade om i tidigare Wallbergsnytt.
 
F-klass: Kristina Duncalf och Emilia Svensson
Åk 1: Jessica Blomster
Åk 2: Jenny Wildenius
Åk 3: Jenny Bengtsson
Åk 4: Linda Vallin och Bastian Bergsström
Åk 5: Camilla Klippfors och Annelie Hiljedahl
Åk 6: Susse Gudmundsson och Linda Waide
Åk 7: Linda Kerleshi och Pelle Widmark
Åk 8: Anna Lundberg, Camilla Wiklund och Philip Wernersson
Åk 9: Ylva Grüneberger, Jerker Hultén och Pascale Harrysson

Nästa läsårs schema
Klassernas schema kommer att läggas ut på hemsidan i början av vecka 32.  (Vi vet sedan tidigare att hemsidan ibland inte uppdateras automatiskt hos en del användare när vi lägger ut förändringar. Om ni får upp förra årets scheman, så är ett tips att ni rensar er internetläsares historik och startar om datorn.)

Åtgärder mot kränkande och diskriminerande behandling
Till detta mail bifogas utkast 2 till skolans åtgärdsplan mot kränkande och diskriminerande behandling (planen är även utlagd på vår hemsida). Titta över planen tillsammans med ert barn och lämna gärna förslag på hur vi kan förtydliga och förbättra det förebyggande och åtgärdande arbetet. Styrelsens och rektors önskan är vidare att ni tillsammans med era barn samtalar om vikten av att vara en god kamrat och följa de trivselregler som gäller på skolan. Under det kommande läsåret kommer vi på skolan att verka mot det alltmer ökande användandet av kränkande uttryck bland våra elever. Att vi alla visar respekt för varandra och använder ett välvårdat språk är viktigt. Vi behöver hjälpa våra barn och elever med det.

Uppdatera barnkorten
Viktigt att vi alla uppdaterar informationen i barnkorten när förändringar sker. Om något händer behöver vi till exempel aktuella telefonnummer att ringa för att få tag i elevens föräldrar. Hör av Er med förändringarna till Chatrine så att hon kan föra in era nya uppgifter.

Medför inte nötter
Då det finns elever på Wallbergsskolan som kan få allvarliga allergiska reaktioner, får matvaror eller motsvarande som innehåller nötter, jordnötter, mandlar eller spår av nötter inte medföras till skolan.

Har ni frågor, förslag eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Gunnar Bjärnlid
Rektor Wallbergsskolan
Tel: 0727–001002