Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

Om du vill läsa stadgarna för Wallbergsskolans ideella förening, kan du klicka här.

 
           
Frida

Martina

 
Jessika
 
Emmie
 
Kajsa
 

Mia

  Enes
                     

Louise

 
Kristina