Wallbergsnytt nr 11 - 2019/2020

Information och påminnelser om Corona Viruset

Nya beslut
Skolverket har fattat beslut om att resterande nationella prov (NP) för grundskolan ställs in. Det innebär alltså för Wallbergsskolan att årskurserna 3, 6 och 9 inte kommer att genomföra alla NP. Den som önskar mer information om detta beslut kan söka på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se).

Påminnelser:
Vill på förekommen anledning vara väldigt tydlig med att smittskyddsreglerna nedan gäller för alla elever. Symtomfri 48 timmar (två dagar) innan återkomst till skolan efter en luftrörsinfektion (förkylning) är regeln. Syftet med denna regel är att hindra smittspridning. Hjälp till andra!

Alla friska barn är välkomna till Wallbergsskolan. Men skolan vill att vårdnadshavare (eller andra som lämnar eller hämtar) som är sjuka med förkylningssymtom (hosta, halsont och andningssvårigheter) inte lämnar eller hämtar sina barn inomhus på skolan. Personal ur skolan kommer på morgonen att möta upp vid D-villan för att hjälpa till då så behövs. Anslag med telefonnummer kommer därutöver att sättas upp för den som vill ha hjälp med lämning eller hämtning under skoldagen.

Elever och personal på Wallbergsskolan ska vid lindriga symtom på luftvägsinfekton som hosta, halsont och andningssvårigheter stanna hemma från skolan. Återgång till skolan får ske först när den hemmavarande personen varit symtomfri i två dagar. (Viktigt för smittskyddet vid skolan att detta följs av alla).

Vid all sjukdom ska sjukanmälan (varje sjukdag) göras till skolan enligt normal rutin.
Folkhälsomyndigheten ger vidare följande råd rörande åtgärder mot luftvägsinfektioner:
• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
• Undvik nära kontakt med sjuka människor.
• Tvätta händerna ofta (före måltid och mathantering och efter toabesök med mera) med tvål och varmt vatten.
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
• Begränsa de sociala kontakterna.

För fler råd och information om viruset sök på: https://www.folkhalsomyndigheten.se

Har ni frågor eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Gunnar Bjärnlid
Rektor Wallbergsskolan
(Tel: 0727–001002)