Wallbergsnytt nr 13 - 2019/2020

Hej,

Kommer i detta nummer att presentera en personalförändring, informera om en insats som Anticimex kommer att göra på skolan och under rådande pandemi avråda från klassrumsbesök.

1. Personalförändring
På skolan finns nu två kuratorer anställda. Det är Marigona Bytyqi och Pascale Harrysson som delar på tjänsten som kurator. Önskar ni komma i kontakt med dem så kan de enklast nås på följande mailadresser:

pascale.harrysson@wallbergsskolan.eu

marigona.bytyqi@wallbergsskolan.eu

2. Anticimex
Fastighetsägaren (Slottsmöllan) har upptäckt att råttor uppehåller sig i anslutning till mur och asfaltsväg vid D-villan. En insats för att förhindra en bosättning vid skolan kommer att göras i helgen.

3. Avrådan från besök i verksamheten
Alltid trevligt att ta emot besök i klassrummen och uppskattat av eleverna att få besök av föräldrar. Under rådande pandemi avråder vi dock alla föräldrar från besök i verksamheten.

Har ni frågor eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Gunnar Bjärnlid
Rektor Wallbergsskolan
Tel: 0727–001002