Wallbergsnytt nr. 05 • 2017/2018

Hej

Lite information om vad som händer på Wallbergsskolan just nu.

1. Personalförändringar
Jag har i dag anställt Walid Karkouri. Han kommer under perioden 2018-04-09 – 06-15 att vikariera som språklärare för Ylva Svensson under hennes föräldraledighet. Walid är född i Marocko. Han kom till Sverige för cirka 15 år sedan och har bland annat läst samhällsvetenskap på högskolenivå här. Walid behärskar flera språk flytande och kommer att undervisa i engelska, spanska och franska. Walid har tidigare vikarierat som språklärare här i Halmstad. Han har provtjänstgjort på Wallbergsskolan under tre dagar och visat prov på goda kunskaper och god förmåga att få kontakt med eleverna.

Vill också berätta att jag kommer att vara sjukskriven från den 5 februari minst intill den 26 februari. Detta beror på att jag fått en kö plats och nu ska genomgå min andra höftledsoperation. Under min frånvaro kommer Mattias Rand att svara för de beslut som normalt vilar på mig.


2.Regler för fotografering på Wallbergsskolan
Många av våra elever har nu en mobiltelefon och med dessa finns möjligheten att ta kort, vilket givetvis är trevligt om det sker under ordnade former. Våra elever i elevrådet ”Trivsel, trygghet och hälsa” har funderat över vilka regler vi bör ha. Eleverna anser att ett totalförbud är omöjligt att kontrollera och de önskar istället att vi alla ska hjälpas åt att upplysa varandra om vad ett sunt beteende innebär rörande fotografering och publicering av foto och text på internet. Vi arbetar vidare med frågan på skolan och med att precisera en regel för denna fråga. Tillsvidare gäller dock följande på Wallbergsskolan:

"Vi fotograferar eller filmar inte någon utan deras tillåtelse och vi tillåter inte någon form av kränkande kommentarer på nätet”. 

Om någon inte följer de reglerna kommer vi i första hand att prata med eleven och om inte det hjälper kontakta hemmet. Förhoppningsvis behöver vi inte komma i den situationen att vi i samråd med hemmet omhändertar någons mobil.

I övrigt gäller samma regler som tidigare för mobilanvändande. På D-villan samlas alla mobiler in vid skolstart och lämnas tillbaka vid skolslut. På Möllan får inte mobilerna medföras in till undervisningslokalerna. Mobilerna ska vid undervisning förvaras i elevskåpen, men får användas under raster.

Elevrådet har också lämnat förslag på vad vi kan göra för att stödja en positiv utveckling i den här frågan. Vi kan till exempel:

• Påminna om regeln genom att sätta upp affischer med uppmaning till ovanstående på lämpliga ställen på skolan. 

• Få mer kunskap om nätetik och konsekvenser kopplat till kränkande handlingar på nätet genom t.ex. övningar och diskussioner på värdegrundstid.

Prata gärna med Era barn om vad jag skrivit här samt om vad som är lämpligt respektive inte gällande fotografering och publicering på nätet.

Har ni frågor eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Gunnar Bjärnlid
0727-001002