Wallbergsnytt nr 8 - 2021/2022

Hej,

Pandemi och Covid-19 påverkar oss inte längre på samma direkta sätt som tidigare. Tyvärr har dock andra orosmoln i egenskap av kriget i Ukraina tornat upp sig. Det är relativt långt dit, men samtidigt minskar avstånden när lidandet som befolkningen där upplever är så stort.

Tänker på dem som har det svårt och tar gärna emot förslag på hur vi på skolan kan uppmärksamma och hjälpa de vars liv så drastiskt förändrats. På förslag från en elev i årskurs fyra gör till exempel eleverna på fritidshemmet armband som sedan säljs för att få in pengar att skänka till hjälpbehövande i Ukraina.

I detta brev kommer jag vidare att meddela två personalförändringar, presentera övergripande planeringar rörande Öppet hus (23/4) och skolans 20 års jubileum samt vår skolavslutning den 9 juni. Några ord om de ansvar för olika aktiviteter som är fördelade på våra klasser skriver jag också nedan.


1. Personalförändringar
Jerker Hultén har anställts på heltid som matematik- och tekniklärare från den 2/5. Han kommer i huvudsak att arbeta på högstadiet som lärare och mentor.

Parleman (Palle) Araden som arbetat som lärare på fritidshemmet, som mentor i årskurs 6 och därutöver har undervisat i idrott har tyvärr meddelat att han slutar hos oss till sommaren. Tråkigt för oss då Palle gjort väl ifrån sig under sin tid på skolan.

Vi önskar Palle all lycka på hans nya jobb


2. 20 års-jubileum och Öppet hus
Fredagen den 22/4 och på vårt öppna hus lördagen den 23/4 kommer skolan att uppmärksamma att det är 20 år sedan skolan startade sin verksamhet. På fredagen kommer en särskild aktivitet att genomföras med eleverna som en avslutning på skoldagen. Mer information om detta i senare kommande information.

På lördagen under Öppet hus kommer eleverna att visa upp sin klass och skola med olika aktiviteter. En del kopplade till föreningens 20 års jubileum och en del till undervisningens miljö och genomförande. Eleverna kommer att vara delaktiga i att planera och genomföra dagen. Det öppna huset startar upp kl. 0900 och avslutas vid 12 tiden. Alla medlemmar och deras anförvanter, tidigare medlemmar, intresserade och gamla elever med flera är varmt välkomna. Boka tiden och ta vara på möjligheten att delta i aktiviteterna tillsammans med Era barn.


3. Klassansvar vid aktiviteter
Så här efter Pandemin får jag många frågor rörande klassernas ansvar för servering vid gemensamma aktiviteter samt för genomförande av discon för de yngre med mera. Påminner därför om att en uppdelning av ansvar finns utlagd på hemsidan. Ni hittar ansvarsfördelningen under Dokument/Övriga dokument/Klassansvar vid skolans aktiviteter.

Ansvarsfördelningen gäller trots att flera klasser på grund av Pandemin inte kunnat nyttja sina tidigare tillfällen. Det finns dock en möjlighet att byta mellan klasserna. Om en klass till exempel vill genomföra ett disco för eleverna i F – 3 så föreslår jag att ni gör en intresseanmälan till klassens mentorer. De kan sedan kolla av om den klass som har klassansvaret kommer att genomföra aktiviteten eller ej.

Vore roligt om vi kan återta rutinerna och få igång de uppskattade aktiviteterna som till exempel discona igen. Här finns också en möjlighet att få in pengar till klasskassan.


4. Skolavslutning
Efter två års uppehåll har vi nu återigen möjlighet att kunna genomföra skolavslutningen i S:t Nikolai kyrka. Torsdagen den 9/6 kl. 0900 - 1000 är kyrkan bokad för en traditionell avslutning.

Varmt välkomna.

Gunnar Bjärnlid
Rektor Wallbergsskolan
Tel: 0727–001002