Wallbergsnytt nr. 07 • 2017/2018

Hej,

Kommer i detta Wallbergsnytt att berätta om hur mentorskap och klassansvar kommer att organiseras under nästa läsår. Vi har också några personalförändringar att informera om. Skickar även med en inbjudan till ett samtals- och informationsmöte som jag har planerat in till kvällen den 30/5. Min tanke är att under kommande läsår mer återkommande bjuda in till liknande tillfällen, vid vilka ni som medlemmar och föräldrar kan ställa frågor till mig och lämna förslag med mera. De tillfällena ersätter dock inte min önskan att ni kontaktar mig på enklaste sätt närhelst ni har tankar, frågor eller funderingar. Detta plus en påminnelse om att uppdatera barnkorten och tiden för läsårets skolavslutning blir innehållet i detta Wallbergsnytt.

1. Personalförändringar
Sedan tidigare har jag informerat om att Ylva Svensson är föräldraledig under det kommande läsåret och jag kan nu lägga till att Jenny Bengtsson också kommer att vara det.

Skolan har anställt Ann-Catrin Linden Magnusson som skolsköterska från och med 2018-07-30. Hon har tidigare arbetat på såväl grundskola som gymnasium och har erforderliga examen för uppgifterna.

Emilia Svensson har till läsåret 2018-19 anställts som lärare i förskoleklassen. Hon jobbar för närvarande på Fridhems montessoriförskola och är utbildad åk. 1-6 lärare.

Adelina Abazi har anställts på halvtid som lärare i engelska och mentor under det kommande läsåret. Hon har tidigare arbetat på Sannarpsgymnasiet som språklärare. Adelina kommer, parallellt med anställningen på skolan, att slutföra sin examen som gymnasielärare.

Rola Rustum har under det kommande läsåret anställts som lärarresurs i engelska och Mouna Rizik har under samma period anställts som lärareresurs i matematik och No. Rola och Mouna är från Syrien och har tidigare arbetat där som lärare.

Vi hälsar Ann-Catrin, Emilia, Adelina, Rola och Mouna varmt välkomna till skolan och önskar Ylva och Jenny en god föräldraledighet


2. Mentorskap och klassansvar kommande läsår

Mentorer läsåret 2018 – 19

F-klass Kristina Duncalf och Emilia Svensson
Åk. 1 Jessica Blomster
Åk. 2 Jenny Wildenius
Åk. 3 Linda Vallin
Åk. 4 Åsa Vångendahl och Pascale Harrysson
Åk. 5 Linda Waide och Susse Gudmundsson
Åk. 6 Ann-Katrin Engman och Camilla Klippfors
Åk. 7 Anna Lundberg och Camilla Wiklund
Åk. 8 Johan Bäuml och Adelina Abazi
Åk. 9 Linda Kerleshi och Pelle Widmark


3. Samtal och informationsmöte 30/5 kl. 1800 - 1930
Jag tänker mig att vi i under mötet kan ta upp digitaliseringen av undervisningen, hur undervisningen planeras organisatoriskt samt andra närliggande frågeställningar. Vi kan också gemensamt tänka runt de de mål för läsåret 2018 -19 som styrelsen och verksamheten kommer att presentera. Min förhoppning är att vi gemensamt kan finna vägar för att göra våra barns skolgång så givande som möjligt.


Hej

Kommer i detta Wallbergsnytt att berätta om hur mentorskap och klassansvar kommer att organiseras under nästa läsår. Vi har också några personalförändringar att informera om. Skickar även med en inbjudan till ett samtals- och informationsmöte som jag har planerat in till kvällen den 30/5. Min tanke är att under kommande läsår mer återkommande bjuda in till liknande tillfällen, vid vilka ni som medlemmar och föräldrar kan ställa frågor till mig och lämna förslag med mera. De tillfällena ersätter dock inte min önskan att ni kontaktar mig på enklaste sätt närhelst ni har tankar, frågor eller funderingar. Detta plus en påminnelse om att uppdatera barnkorten och tiden för läsårets skolavslutning blir innehållet i detta Wallbergsnytt.


1. Personalförändringar

Sedan tidigare har jag informerat om att Ylva Svensson är föräldraledig under det kommande läsåret och jag kan nu lägga till att Jenny Bengtsson också kommer att vara det.

Skolan har anställt Ann-Catrin Linden Magnusson som skolsköterska från och med 2018-07-30. Hon har tidigare arbetat på såväl grundskola som gymnasium och har erforderliga examen för uppgifterna.

Emilia Svensson har till läsåret 2018-19 anställts som lärare i förskoleklassen. Hon jobbar för närvarande på Fridhems montessoriförskola och är utbildad åk. 1-6 lärare.

Adelina Abazi har anställts på halvtid som lärare i engelska och mentor under det kommande läsåret. Hon har tidigare arbetat på Sannarpsgymnasiet som språklärare. Adelina kommer, parallellt med anställningen på skolan, att slutföra sin examen som gymnasielärare.

Rola Rustum har under det kommande läsåret anställts som lärarresurs i engelska och Mouna Rizik har under samma period anställts som lärareresurs i matematik och No. Rola och Mouna är från Syrien och har tidigare arbetat där som lärare.

Vi hälsar Ann-Catrin, Emilia, Adelina, Rola och Mouna varmt välkomna till skolan och önskar Ylva och Jenny en god föräldraledighet

2. Mentorskap och klassansvar kommande läsår
Mentorer läsåret 2018 – 19

F-klass Kristina Duncalf och Emilia Svensson
Åk. 1 Jessica Blomster
Åk. 2 Jenny Wildenius
Åk. 3 Linda Vallin
Åk. 4 Åsa Vångendahl och Pascale Harrysson
Åk. 5 Linda Waide och Susse Gudmundsson
Åk. 6 Ann-Katrin Engman och Camilla Klippfors
Åk. 7 Anna Lundberg och Camilla Wiklund
Åk. 8 Johan Bäuml och Adelina Abazi
Åk. 9 Linda Kerleshi och Pelle Widmark

3. Samtal och informationsmöte 30/5 kl. 1800 - 1930
Jag tänker mig att vi i under mötet kan ta upp digitaliseringen av undervisningen, hur undervisningen planeras organisatoriskt samt andra närliggande frågeställningar. Vi kan också gemensamt tänka runt de de mål för läsåret 2018 -19 som styrelsen och verksamheten kommer att presentera. Min förhoppning är att vi gemensamt kan finna vägar för att göra våra barns skolgång så givande som möjligt.

4. Påminnelser
Viktigt vi alla uppdaterar informationen i barnkorten när förändringar sker. Om något händer behöver vi till exempel aktuella telefonnummer att ringa för att få tag i barnens föräldrar. Hör av Er med förändringarna till Chatrine så att hon kan föra in era nya uppgifter.


5. Skolavslutning
Skolåret avslutas den 15/6 kl. 0900 i S:t Nikolai kyrkan.


Har ni frågor eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Gunnar Bjärnlid
0727-001002