Wallbergsnytt nr 4 - 2019/2020

Hej,

Skickar ett kort Wallbergsnytt för att informera om personalförändringar och bifoga skoltiderna för läsåret 2020–2021.

1. Personalförändringar
Skolan utökar elevhälsans organisation för att vi ska kunna arbeta mer förebyggande och ta fler samtal och uppföljningar med våra elever. Vår skolsköterska Ann-Catrin kommer fortsatt, men med utökad tid, att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande frågor samt våra elevmedicinska uppgifter. De sociala och kurativa uppgifter som tidigare ingått i hennes tjänst kommer samtidigt att minska.

Pascale Harrysson och Marigona Bytyqi kommer att dela på uppgiften att vara Wallbergsskolans kurator. De kommer parallellt med den uppgiften att arbeta med olika uppgifter i undervisningen. Marigona och Pascale har för uppgiften lämpliga examen från högskola och har arbetat i skolans värld under flera år. Vår förhoppning är kunna öka tillgängligheten och det förebyggande sociala och kurativa arbetet med denna förändring.

Pascale och Marigona nås enklast på sina respektive mailadresser (pascale.harrysson@wallbergsskolan.eu) respektive (marigona.bytyqi@wallbergsskolan.eu).

2. Läsårstider
Kommande läsårstider (2020–2021) finns nu utlagda på hemsidan. Jag bifogar dem även i detta mail.

3. Intressegrupper
Skolan behöver fler föräldrar som vill hjälpa till med idéer, förändringar, fritidsaktiviteter och att planera och bygga med mera. Skolan kommer i samverkan med styrelsen att kalla till ett möte i februari för Er som har möjlighet att delta i detta. En inbjudan kommer ut i slutet av januari.

Har ni frågor eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Gunnar Bjärnlid
Rektor Wallbergsskolan
(Tel: 0727–001002)