Wallbergsnytt nr 1 - 2023/2024

Hej,

Nu när det bara är några dagar kvar till skolstart tar jag tillfället i akt och skickar några rader med information och påminnelser.

Skolstart
Alla klasser börjar på morgonen onsdagen den 16/8 (starttiden kan variera något mellan klasserna) och går första dagen som längst till kl. 1300. Särskild information om första skoldagen kommer att skickas från respektive mentorer eller arbetslag (t.ex. starttid). Från och med torsdag den 17/8 följer vi schemat om inget annat meddelas av klasslärare eller mentorer i respektive klasser.

Stängningsdag på fritids
Påminner om att fritidshemmet är stängt på fredagen den 11/8. Det är då studiedag för all personal på skolan.

Personalförändringar
Vår mellanstadielärare Susanne Gudmundsson meddelade i samband med förra läsårets slut att hon hade bestämt sig för att sluta på Wallbergsskolan för att tillträda en tjänst på en annan skola i kommunen. Alltid tråkigt att mista en uppskattad lärare. Samtidigt är vi tacksamma för det stora engagemang som Susse visat under sina många år på skolan. Vi önskar Susse all lycka i sin nya tjänst och tackar för de år som varit.

Wallbergsskolan har återanställt Bastian Bergström. Han kommer att till stor del att överta delar av de uppgifter som Susanne Gudmundsson lämnar och således arbeta på mellanstadiet som mentor och lärare. Vi hälsar Bastian fortsatt varmt välkommen på skolan.

Organisation av mentorskap
Mentorsindelningen blir, kopplat till att Susanne Gudmundsson slutar, något förändrad på mellanstadiet (se nedan). I stort är dock organisationen av mentorer den samma som rektor informerat om i tidigare Wallbergsnytt.
 
Åk F - Kristina Duncalf och Jenny Bengtsson
Åk 1 - Emilia Svensson
Åk 2 - Jessica Blomster
Åk 3 - Jenny Wildenius
Åk 4 - Bastian Bergström och Ida Aspberg
Åk 5 - Linda Vallin och Linda Waide
Åk 6 - Camilla Klippfors och Annelie Hiljedahl
Åk 7 - Ylva Grüneberger och Jerker Hultén
Åk 8 - Linda Kerleshi och Pelle Widmark
Åk 9 - Anna Lundberg och Philip Wernersson

Nästa läsårs schema
Klassernas schema kommer att läggas ut på hemsidan i början av vecka 33.  (Vi vet sedan tidigare att hemsidan ibland inte uppdateras automatiskt hos en del användare när vi lägger ut förändringar. Om ni får upp förra årets scheman, så är ett tips att ni rensar er internetläsares historik och startar om datorn.)

Åtgärder mot kränkande och diskriminerande behandling
Till detta mail bifogas beslutad åtgärdsplan mot kränkande och diskriminerande behandling (planen är även utlagd på vår hemsida). Titta över planen tillsammans med ert barn och lämna gärna förslag på hur vi kan förtydliga och förbättra det förebyggande och åtgärdande arbetet. Styrelsens och rektors önskan är vidare att ni tillsammans med era barn samtalar om vikten av att vara en god kamrat och följa de trivselregler som gäller på skolan. Under det kommande läsåret kommer vi på skolan att verka mot det alltmer ökande användandet av kränkande uttryck bland våra elever. Att vi alla visar respekt för varandra och använder ett välvårdat språk är viktigt. Vi behöver hjälpa våra barn och elever med det.

Skolan upphör att servera frukt
På grund av det ansträngda ekonomiska läget har skolan nu beslutat att sluta med att erbjuda frukt till elever och lärare på skolan. Att hemmet skickar med sitt barn en frukt till skolan kan vara en god åtgärd för att möta denna förändring.

Uppdatera barnkorten
Viktigt att vi alla uppdaterar informationen i barnkorten när förändringar sker. Om något händer behöver vi till exempel aktuella telefonnummer att ringa för att få tag i elevens föräldrar. Hör av Er med förändringarna till Chatrine så att hon kan föra in era nya uppgifter.

Parfymfri skola
Skolans styrelse avser besluta att Wallbergsskolan skall vara parfymfri från och med detta läsår. Mer information om detta kommer att delges samtliga medlemmar och personal inom kort.

Medför inte nötter
Då det finns elever på Wallbergsskolan som kan få allvarliga allergiska reaktioner, får matvaror eller motsvarande som innehåller nötter, jordnötter, mandlar eller spår av nötter inte medföras till skolan.

Har ni frågor, förslag eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Biljana Mackic
Rektor Wallbergsskolan
Tel: 0727–001002