Skolan har fastslagit ett antal policyn som elever, föräldrar och personal måste rätta sig efter. Inga konstigheter - bara enkla regler för att verksamheten ska fortgå så smidigt som möjligt.

Ladda ner Adobe Reader här!
 
:: Alkohol- och drogpolicy
:: Arbetsmiljöpolicy
:: Besök i klassrummen
:: Energidryckspolicy
:: Hyra av matsalen
:: Hyra av matsalen åk 6-9
:: Klassresa / Skolresa
:: Läxpolicy
:: Matpolicy
:: Medtagande av dator
:: Polisanmälan vid hot och trakasserier
:: Rutin klagomålshantering
:: Skolfotografering