Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 

Daniel

Är förälder i klass:
 2, 6 & 8

Uppdrag: Valberedning

Brinner för: att få våra barn att känna sig trygga, nyfikna och spontana. Tillsammans med vuxna förebilder kommer de då att lära sig massor!

För övrigt tycker jag: att läraryrket är det viktigaste på jorden!.

             
Frida

Martina

 
Kajsa
 
Emmie
 
Tobias
 

Ellinore

   
                   

Louise

 
Kristina
 
Daniel