Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 
Frida

Är förälder i klass: F & 6

Uppdrag i styrelsen: Ordförande

Brinner för: att öka samarbete och kommunikation mellan medlemmarna för fortsatt utveckling av skolan in i framtiden.

För övrigt tycker jag att:
utbildning är det viktigaste som finns - förutom trygghet, kärlek och lördagsgodis då!

Maila styrelsen
             
Frida

Martina

 
Kajsa
 
Emmie
 
Tobias
 

Ellinore

   
                   

Louise

 
Kristina
 
Daniel