Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 
Martina

Är förälder i klass: Åk 1 och 8

Uppdrag i styrelsen: Vice ordförande, ansvarar för sociala medier.

Brinner för: att skolan ska vara en trygg plats där man blir sedd och accepterad och får växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

För övrigt tycker jag att:
att man får råka göra hur många fel som helst. Då lär man sig massor!

Maila styrelsen
             
Frida

Martina

 
Kajsa
 
Emmie
 
Tobias
 

Ellinore

   
                   

Louise

 
Kristina
 
Daniel