Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 

Ellinore

Är förälder i klass:
5 & 8

Uppdrag: Ledamot, ansvarar för föräldramöten

Brinner för: En skola dit barnen går varje dag med glädje och nyfikenhet, där de känner sig trygga och sedda. Där personalen känner att de har de bästa förutsättningarna för att göra sitt viktiga arbete.

             
Frida

Martina

 
Kajsa
 
Emmie
 
Tobias
 

Ellinore

   
                   

Louise

 
Kristina
 
Daniel