Wallbergsskolans pedagogiska arbete är inspirerat av Montessori-pedagogik. Vi försöker sätta varje barn i centrum. Tanken är att allt vi gör ska föregås av reflektioner om vad som gynnar eleven. Detta är vår allra viktigaste princip.

Vi har en pedagogisk idé där vi utgår från att allt hör samman och allt har sin mening. Läraren är främst en observatör och handledare. Hen ska vara en länk mellan barnet och lärandet. Läraren ska ta tillvara barnens intresse, motivera dem, presentera nya uppgifter och lära dem arbeta självständigt. Läraren ska åskådliggöra samband, sammanhang och tidsperspektiv. Detaljerna lärs in då helheten har studerats. Temaarbeten presenteras utifrån olika perspektiv, t.ex. historiskt eller globalt.

Inget barn är det andra likt. Barnen har olika sätt att lära, olika hastigheter och de har olika erfarenheter med sig. Vi strävar efter att barnen ska få en undervisning som är anpassad efter just dem som individer. Målen i skolan är lika för alla men vägen dit kan se väldigt olik ut.

Vi försöker att ge barnen ett så stort mått av frihet som möjligt. Frihet att välja arbete, frihet att sitta jämte kompis eller frihet att ta en liten rast då det känns nödvändigt. Det krävs stor självdisciplin hos barnen och en omfattande organisationsförmåga hos de vuxna för att den givna frihetsgraden ska fungera. Målet är att barnen ska kunna röra sig fritt i skolan och samtidigt ägna sig åt målinriktat arbete.

 
En annan viktig del av Wallbergsskolan är de s.k. vardagsaktiviteterna. Barnen har olika områden som de ansvarar för. Varje vecka har vi dukvärdar som hjälper till med mathanteringen. Att sopa, damma, vattna växter och plocka i ordning efter sig ingår i det vardagliga arbetet.

Vi strävar efter att barnen ska arbeta så självständigt som möjligt. Vi vill att de ska ta egna initiativ, förverkliga idéer och utveckla sin kreativitet. Att erövra ny kunskap, att vidga sin världsbild ger en inre tillfredsställelse. Förutom att förvärva kunskaper och färdigheter vill vi att barnen utvecklar sin sociala och känslomässiga mognad. Genom att träna sig i självständigt arbete tillsammans med andra, utvecklas egenskaper som självdisciplin, ansvar, oberoende och hänsynstagande.

Vi huserar i en fantastiskt vacker gammal disponentbostad på Slottsmöllan. Den är pietetsfullt renoverad, där vi bevarat delar av ursprunget samtidigt som vi fått nya funktionella lokaler. För oss är det viktigt med en vacker miljö. Vi har kommit långt på att få vår utemiljö lika stimulerande som innemiljön. Såväl utemiljö som innemiljö ska vara pedagogiskt förberedd för att stimulera barns tänkande och lärande.

Lästips...
Montessoripedagogik i förskola och skola
Wennerström & Smeds

Montessoripedagogiken i vår tid
Paula Polk Lillard