Halmstads historia är intimt förknippad med familjen Wallberg och dess företagande och engagemang i stadens utveckling. Företagandet på Slottsmöllan har sin grund redan 1823 då en yngling startade ett färgeri i Halmstad i det som nu är Sveagillets lokaler. Färgeriet expanderade och verksamheten flyttade ut till området vid Slottsmöllan. I och med etableringen på Slottsmöllan anlades också ett tegelbruk som kom att tillgodose de byggnationer som kom att ta fart i staden. Halmstad bestod vid tidpunkten 1850 av lite drygt 3000 invånare och stadskärnan var begränsad till Karl XI:s väg och Nissan. Nu börjar staden att växa sig allt större.

Familjen Wallberg utvecklar nu även en ylletextil-industri samt påbörjar en produktion av filt för papperstillverkning, som kommer att bli företagets huvudinriktning. Wallbergarna syns i många satsningar och man kan spåra deras engagemang för Halmstads framväxt i bl a anläggandet av hamnen och Halmstad-Nässjö Järnvägar. Man satsade även helhjärtat på kulturen och tillkomsten av Museet, Hallands Konstförening och grundandet av Hallandsgården på Galgberget. Man erbjuder även staden markområdet
 
som senare ska bli Örjans vall. Området "Möllan" kom alltså att engagera och involvera många av stadens invånare.

1990 såldes Wallbergs
och ingår numera i det multinationella storföretaget Albany International. Den viktiga filttillverkningen drivs nu vidare i systerföretaget Albany Nordiskafilt. Försäljningen innebar starten för ny spännande inriktning på Slottsmöllan.

Fastigheterna, kraftverket, jordbruket och markområdena omkring förvaltas numera av Slottsmöllans Fastighets AB. Den textiltillverkning som höll till på Möllan har idag fått ge plats åt en mångfald av verksamheter som samlats på Slottsmöllan Företagscentrum. Mer än 75 företag med stor bredd på verksamhetsrikting finns representerade här idag. Till stor del handlar det om tjänsteproducerande företag och intelligensföretag men även en hel del annat. Den kreativa miljön med goda kommunikationsmöjligheter har skapat en unik mötesplats för affärsutveckling, tillverkande företag, utvecklings- och handelsföretag, hälsovård och nöjessatsningar.