Wallbergsskolan är en friskola, som drivs av en ideell förening. Wallbergsskolans ideella förening består av föräldrar som har sina barn på skolan eller i skolans kö. Skolan styrs av en styrelse bestående av föräldrar. För skolans utveckling försöker vi, i stor utsträckning, ta tillvara medlemmarnas olika kompetenser. Läs om våra övergripande mål här. Skolan startade ht 2001, med tre klasser. För varje nytt läsår har skolan utökats med en ny klass, dvs en ny förskoleklass. Vi har tillstånd att driva en komplett grundskola, vilket innebär att från år 2008 var skolan fullt utbyggd.

Skolan är avgiftsfri. Vi finansieras på samma sätt som kommunala skolor, dvs. med skolpeng. Antagning av elever sker enligt Skolverkets regler.

Antagning till förskoleklass sker i följande ordning. Först antas de elever som har syskon på skolan (syskonförtur). Syskonförtur gäller för både hel- och halvsyskon. Observera att ni själva måste åberopa syskonförturen i er köanmälan. Därefter antas elever utifrån det datum då köanmälan mottagits på skolan (anmälningsdatum).

Urvalsgrunderna för antagning till årskurs 1 i grundskolan är följande. Först antas de elever som går ut förskoleklass på skolan (förskoleklassförtur), i mån av plats antas sedan elever som har syskon på skolan (syskonförtur) och därefter antas elever utifrån det datum då köanmälan mottagits på skolan (anmälningsdatum).

Till elevplatser som blir lediga på grund av att elev byter skola eller liknande antas först de elever som har syskon på skolan (syskonförtur) därefter antas elever utifrån det datum då köanmälan mottagits på skolan (anmälningsdatum).

 

Wallbergsskolan arbetar med Montessori-pedagogik. Vi anser att det är viktigt att barnen har en harmonisk, trygg och intresseväckande skolmiljö. Vi har t.ex. en unik och vacker skolgård genom att skolan är inhyst i en gammal disponentvilla på Slottsmöllans område. På Wallbergsskolan har vi maximerat antalet elever per klass till 22 stycken.. Vi försöker att stimulera barnens alla sinnen och blandar teoretiska och praktiska moment.

Ett annat sätt att berika barnen är genom ett varierat kulturutbud. Vi erbjuder bl.a. drama, musik, biblioteks-, teater- och museibesök. Skolan arbetar aktivt för att göra barnen trygga och empatiska. Det sker genom samtal, aktiva övningar och i det dagliga arbetet.

Skolan har tydliga och väl definierade mål. Vi har välutbildade lärare med hög kompetens. Lärarna arbetar både klassvis och åldersblandat ämnes- eller temavis. Målsättningen är att alla elever ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Det finns ett stort föräldraengagemang på Wallbergsskolan. Vi hjälps åt med många praktiska saker. Föräldrar bidrar t.ex. genom att ordna festligheter för barnen, tipsa om olika kulturevenemang eller göra fint på skolgården. Detta skapar en stark vi-känsla på skolan.

Efter skoldagen erbjuder vi fritidsverksamhet för barn tills de fyller 13 år. På fritids finns många aktiviteter att välja bland, t.ex. att snickra i ett riktigt "Snickis", dockvrå, lego-avdelning, affär, spel m.m. Läs mer under rubriken "Presentation av fritids".