När skoldagen är slut möter vi från fritids barnen redan i klassrummen för en samling. Vi berättar då vad vi erbjuder för aktiviteter. Efter fritidssamlingen går vi ner till våra lokaler där barnen får välja vad de vill ägna sin eftermiddag åt.

På fritids strävar vi efter att ha en stimulerande och lekfull, men även rogivande miljö. Vi har många barn hos oss men tack vare våra fina lokaler med många rum och vår stora skolgård kan vi dela på oss. Vi kan på så vis välja om vi vill ha lugn och ro eller om vi vill slukas av mer livliga lekar och aktiviteter.

Rummen är delade i små vrår. Vi har i rummens utformning och uppdelning inspirerats av barnens intresse och behov. Hos oss kan man hitta affären, legoland, spelhörna med experiment, pärl- och pysselhörna. Det händer också att vi släcker ner och tänder ljus i mysrummet för en stunds avslappning med massage. I vår fina snickarverkstad och i vårt skapande rum låter vi barnens kreativitet och fantasi flöda. Varje vecka erbjuder vi en "verkstad" som kan vara allt från trolleriskola till ett snickisbygge

Vi har en fantastisk gård med en skogsdunge och ett grönområde med många buskar att gömma sig i. Vi har också en egen klätterställning klättervägg, bollplank, basketplan och fotbollsplan. Vid skogsdungen har vi också en egen grillplats, så det händer att vi samlas där för att inta vårt mellanmål.

 

För att skapa en röd tråd mellan skola och fritids har vi skolans val av tema i åtanke när vi skall bestämma tema på fritids. Vi försöker också att vara lyhörda för barnens behov och intresse. Temat färgar sedan de flesta aktiviteter vi erbjuder, på ett eller annat vis

I snickrandet och skapandet låter vi fantasin och kreativiteten flöda. Vi prövar på olika material och tekniker och kan inspireras av det som finns framdukat. Många gånger använder vi material från naturen t.ex. kottar, löv och bark. När vi snickrar och skapar ges också möjlighet till mer förtroliga samtal eftersom gruppen barn oftast är lite mindre än vid andra aktiviteter.

I hemkunskapen får barnen grundläggande kunskap om hur man sköter ett kök och vi lagar enklare maträtter. Hemkunskap erbjuds främst treorna och för närvarande i en liten skala.

Det är viktigt att vi tillsammans med barnen kommer ut i skog och mark. Barnen behöver röra på sig och lära sig att uppskatta vår omgivning med allt den har att erbjuda. Vi går därför regelbundet på utflykter. I ryggsäcken kan det ligga målarfärger, papper och penslar eller luppar och insektsböcker. Det händer att vi lägger vår filt på ett bra ställe och dukar upp en sagohörna där vi läser med barnen. Vi låter oss också inspireras av det som finns i naturen och låter detta föra oss ut i lekens och fantasins värld.